Các sản phẩm Energizer có thời gian bảo hành tối ưu so với các thượng hiệu phụ kiện di động khác trên thị trường. Sản phẩm Energizer được bảo hành 02 năm 1 ĐỔI 1. 
Quý khách vui lòng giữ Hoá Đơn mua hàng & Hộp sản phẩm để được bảo hành. Chi tiết vui lòng tham khảo thêm TẠI ĐÂY.
Quý khách có thể bảo hành SP trực tiếp tại các Đại lý bán hàng (nơi mua sản phẩm) hoặc Trung tâm bảo hành Energizer tại VN. Chi tiết xem TẠI ĐÂY

Energizer and other marks, including graphics, are trademarks of Energizer and used under license by Avenir Telecom.
All other trademarks, brand names or product names are the property of their respective owners and are not affiliated with Energizer or Avenir Telecom.
Copyright ® 2016 DTR