Cáp Type C - Cáp Sạc & Truyền Dữ Liệu chuẩn Type C